Video-Endoskopik Göğüs Büyütme

Meme büyütme işleminde yapılan protez uygulaması, meme başından, meme altından veya koltuk altından gerçekleştirilir. Meme altından veya meme başından yapılan meme büyütmede video-endoskopi desteği gerekmeyebilir, ancak koltuk altından uygulanan meme protezi işleminde video-endoskopinin gerekliliği kaçınılmazdır ve kalite kontrolu sağlar. Ameliyat giriş kesisinin meme başından, meme altından veya koltuk altından olmasında, meme-göğüs kafesi yapısının ve kişinin isteğinin karara bağlayıcı rolü vardır. Her üç alandan girildiğinde kas altı veya kas zarı altı alana protez konabilir. Yine iki alan arasında karar vermek meme-göğüs kafesi yapısı ve kişinin istediği şekilden fazlaca etkilenir. Protezin yuvarlak veya anatomik (damla şeklinde) olması doğal olarak yerleşeceği alandan ve tabii kişinin isteğinden ayrıca etkilenmektedir. Kişi ile birlikte ameliyat öncesi protezin giriş noktasına, protezin yerleşim alanına, protezin şekline ve büyüklüğüne karar verilir. Bu karar esnasında üç boyutlu tasarım araçlarından faydalanır. Genel anestezi altında 1 saat süren bu ameliyatta koltuk altı yöntemde meme protezi yuvası video-endoskopi altında hazırlanır, protez yerleştirilir ardından giriş kesileri kapatılır. Göğüs ve memede özel korse uygulanır. Ameliyat sonrası olası ağrı kontrolu amaçlı ilaç uygulaması yapılır. Bir gece hastane istirahatı sonrası ve 3 gün ev istirahatı ardından sosyal yaşama dikkatli bir şekilde başlamak mümkün. 5-7 gün sonra işe dönülebilir veya uçağa binilebilir. 1 ay sonra hafif spor yapılabilir veya havuza girilebilir. Göğüs bölgesine cilt yumuşaklığını sağlayan uygulamalarda fayda vardır.

Ameliyat zamanı;
Memelerin gelişimi 18 yaşında tamamlandığı için bu yaştan sonra yapılabilmektedir. Protez ameliyatlarındaki uygun teknik ve yöntemlerle, doğum yapmadan da ameliyat olunabilir ve kişinin süt vermesinde bir olumsuzluk görülmez.

Ameliyat öncesi görüşme;
Meme protezi isteyen hastanın hekimi tarafından da uygun vaka olduğuna karar verilmesinin ardından, meme muayenesi yapılarak ameliyat detayları konuşulur. Her meme estetiği operasyonundan önce yapılması gereken, 40 yaş altı kadınlarda meme ultrasonu, 40 yaş üzeri kadınlarda mamografi tetkikleri istenerek değerlendirilir. Daha önce ameliyat olmuş hastalarla görüşmek, hastaların ameliyat öncesi-sonrası fotograflarını görmek ameliyat olacak hastaya fikir verebilir. Ancak, ameliyatın tekniği ve kullanılacak protezin türü her hasta için farklı olacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ameliyat öncesi görüşmede; yapılacak ameliyatın tekniğine ve kabaca uygulanacak protezin hacmine karar verilmelidir.

Protez büyüklüğü;
Meme protezinin hacmini belirlemede; kişinin isteği, boyu-kilosu-omuz genişliği, mevcut memelerinin durumu ve göğüs kafesinin yapısı önemlidir. Bunlar dikkate alınarak protezin hacmi belirlenir. Bu nedenledir ki, ’’arkadaşımdaki protez hacminde istiyorum ya da onun ki gibi olsun’’ demek hata olabilir.

Memeler; yağ ve meme dokusundan meydana geldikleri için; büyüklükleri kilo ile yakından ilişkilidir. Boyu uzun ve omuz genişliği fazla olan kişiyle, kısa boylu ve dar omuzlu kişideki ideal meme hacimleri farklı olacaktır. Memelerdeki mevcut şekil ve büyüklük hedeflenen protezin hacmini ve ameliyat tekniğini belirleyecektir. Kişinin meme hacmi kullandığı sütyen ölçüsüne göre; 75-80 ya da 32-34 inç ve A,B,C,D,E cup (kap) olarak tariflenir. 75-80 ya da 32-34 inç memenin altından geçen göğüs çevresinin uzunluğudur. A,B,C,D,E ise meme ucundan geçen göğüs çevresi uzunluğunun meme altından geçen göğüs çevresi uzunluğu farkıdır. Bu fark ortalama 10 cm olduğunda A cup, 17 cm olduğunda B cup, 23 cm olduğunda C cup, 29 cm olduğunda D cup ve daha fazla olduğunda E cup denir. Meme alt kenarındaki iç-dış yarı çap uzunlukları ve meme projeksiyonu dediğimiz memenin göğüse olan uzaklığı ölçülerek, bilgisayar programı ile de meme hacmi hesaplanabilir. Protez ameliyatları cup değerini değiştirir. Örneğin 75 A olan bir meme, ameliyat sonrası 75 B veya 75 C olur. Ortalama olarak her cup arasında 150 cc fark vardır. Meme büyütme  ameliyatlarında ideal proteze karar vermede; ameliyat sırasında örnek protezleri deneyerek yerleştirmek en uygun yöntem olacaktır.

Protez türleri;
Protezler; içeriklerine, şekillerine, yüzeylerine bakılarak çeşitli sınıflara ayrılmıştır. İçeriklerine göre, Protez içeriği ne olursa olsun protezin dışı ince bir silikon tabaka ile kaplıdır. İçeriğine göre, serum fizyolojik dediğimiz tuzlu su, koheziv jel silikon ve etrafı koheziv jel silikon iç kısmı serum fizyoljik olan kombine protezler olarak sınıflandırılırlar. Serum fizyolojik içeren protezler herhangi bir sebepten dolayı (trafik kazası, kesici-delici alet batması, ateşli silah yaralanmaları vb.) delinir, patlar ya da sızıntı yaparsa dışarıya çıkan serum vücut tarafından emilir, vücuda zarar vermez. Ancak, protezin kıvamı ve su hissi zamanla hastayı rahatsız edebilir. Koheziv jel içeren protezlerin dış kılıfı silikon içi akıcı olmayan jel silikondur. Akıcı özellikte olmadıkları için, herhangi bir sebepten dolayı delinirse, sızarak bulunduğu bölgeye yayılması söz konusu değildir. Kıvamının koyu olmasından daha şekilli göğüsler elde edilir. Kombine protezler, görünüm olarak doğallığı sağladığı gibi küçük ayrıntılarıda düzeltebilir. Şekillerine göre, Yuvarlak protezler yarım küre şeklinde olup özellikle, meme dekoltesini oluşturan üst yarıya dolgun bir görünüm sağlar. Anatomik protezler damla şeklinde olup, memenin doğal şekline daha uyumludur. Yerleştirildikten sonra memenin alt yarısında dolgun bir görünüm oluştururlar.

*Yuvarlak protez, kas altına yerleştirildiklerinde, damla protez görünümü kazanıp üst polde ve meme tabanında yeterli hacmi sağlar.*

Yüzeylerine göre, Yüzeylerinin düz ya da pürtüklü oluşuna göre sınıflandırılırlar. Meme altına yerleştirilen protezlerde kapsül kontraktürünü daha efektif olarak engellemesi nedeniyle pürtüklü yüzeyler tercih edilirken, kas altına uygulanacak protezlerde düz yüzey kullanılır. Protezlerdeki FDA (Amerikan Gıda Enstütüsü) onayıda proteze duyulan güveni sağlamaktadır.